Ekonomitjänst A. Ljungström HB

 

A. Ljungström Ekonomitjänst HB startade sin verksamhet i november 1990.
Vi är numera fem anställda samt auktoriserade redovisningskonsulter och medlemmar av SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

 

A. Ljungström Ekonomitjänst HB erbjuder följande tjänster:

  • Grundbokföring
  • Bokslutsarbete
  • Årsredovisning
  • Deklarationsarbete
  • Koncernredovisning
  • Fakturering
  • Löneadministration
  • Bolagsbildning
  • Ekonomisk rådgivning
  • Övriga bolagstjänster

 Auktoriserade redovisningskonsulter:  

 SRF

                   Bolagsverket   Skatteverket

Kontaktinformation

Besöksadress:
Nygatan 16
542 30 MARIESTAD

Tel: 0501-715 15
Fax: 0501-715 18
 

E-post:
Anders
Johan
Andreas
Carina
Eva